Updated date:

177th Article: Libangan

Author:

I'm a creative writer, non-rhymer, storyteller, and author. I write free verse and narrative literary composition.

177th-article-libangan

Ang paglaban sa buhay at pagiging
wagi ay para nalang libangin ang sarili.

Related Articles