Updated date:

164th Article: Literatura

Author:

I'm a creative writer, non-rhymer, storyteller, and author. I write free verse and narrative literary composition.

164th-article-literatura

Mga gunita ng
bawat yugto—
inilarawan, ipininta.

Mga linyang
buhay at bumubuhay...

Related Articles