Skip to main content

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes and Greetings in Nepali Language

  • Author:
  • Updated date:

Arai enjoys finding ways to help bring people together, bridging language gaps by sharing religious, cultural and tourism details.

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhanteras festival is celebrated every year in the month of October to November, Diwali in Nepal falls on the third day of the five-day "Tihar Festival", and the day before that people celebrate Dhanteras.

The Tihar Festival

The Tihar Festival of Nepal is a 5 days festival, celebrated every year with great enthusiasm by the Hindus. During this festival,

The Five Days Tihar Festival Celebration schedules

  • 1st Day: Kaag Puja
  • 2nd Day: Kukur Tihar
  • 3rd Day: Diwali (Laxmi Puja)
  • 4th Day: Bahar,, Nepali new year and Govardhan Puja.
  • 5th Day: Bhai Tika
Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Significance of Dhanteras (Or, Dhantrayodashi)

It is a belief of Hindu devotees that anything purchased on this day increases thirteen times, so on this day people buy gold, silver, utensils, or immovable property like land etc. And in the welcome of Goddess Lakshmi, by cleaning the house, lighting electric and earthen lights, lamps. On the day of Dhanteras worship, people wish their friends, family members and relatives. If you want to wish loved ones well in their native or regional languages, you can find Marathi wishes and, translations here.

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

1. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

May this Dhantrayodashi bring new hope and bright future in your life. - Happy Dhantryodashi to all

Nepali Message

Yo Dhanteras parv tapalai sukh, samriddhi ra smriddhiko kamna, Gardai tapalai ajh safalatako disama yatra gardye. | Dhantersko Shubhkamna |

यो धनतेरस पर्व तपाईलाई सुख, समृद्धि र समृद्धिको कामना गर्दै तपाईलाई अझ सफलताको दिशामा यात्रा गर्दै | धनतेरसको शुभकामना।

2. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

English Translation

Wish you and your family a very happy Dhanteras.

Nepali Translation

Tapai ra tapaiko pariwarlai dherai dherai Dhanterasko shubhkamna.

तपाई र तपाईको परिवारलाई धनतेरसको धेरै धेरै शुभकामना।

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

3. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

May this Dhanteras bring new hopes and bright future in our lives. - Wishing everyone a very Happy Dhanteras

Nepali Translation

Yah Dhanteras Hamro Jeevanma asha r ujjawal bhawishya laaye. - Saba ko Dhanteras ki dhere dhere shubh kamnayen

यह धनतेरस हाम्रो जीवनमा नयाँ आशा र उज्जवल भविष्य लाये। - सबै को धनतेरस की धेरै धेरै शुभकामना

4. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

May your life be blessed on this holy festival, You shine like silver and sparkle like gold. - Happy Dhantrayodashi

Nepali Translation

Yas pawan parwama tapaiko jeevan dhanya hos, tapai chandi jaste chamkilo r sun jastai chamkilo hos. - Dhantrayodishiko Shubhkamna

यस पावन पर्वमा तपाईको जीवन धन्य होस्, तपाई चाँदी जस्तै चम्किलो र सुन जस्तै चम्किलो होस्। - धनत्रयोदशीको शुभकामना

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

5. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

This Dhanteras Parva is a hearty auspicious wish, clean, happy, Dhanara prosperity song. **Happy Dhanteras**

Nepali Translation

Yo dhanteras parwako hardik mangalmay shubhkamna, safalta, khushi, dhan ra samriddhi sang. ** Dhanterasko Shubhkamana **

यो धनतेरस पर्वाको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना, सफा, खुशी, धनरा समृद्धि गीत। **धनतेरसको शुभकामना**

6. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

Wishing you another year of communicating appreciation for each of our blessings. Happy Dhanteras to all!

Nepali Translation

Tapalai hamra pratyek ashirwaadko laagi prashansha thap el warshko shubhkamna. | Dhantersako sabaima Hardik Mangalmay Shubhkamna |

तपाईलाई हाम्रा प्रत्येक आशीर्वादको लागि प्रशंसा संचारको थप एक वर्षको शुभकामना। धनतेरसको सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

Scroll to Continue
Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

7. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

May this Dhantrayodashi bring new hope and bright future in your life. - Happy Dhantryodashi to all

Nepali Translation

Yas dhantrayodashile tapaiko jeewanma, Nayan asha ra ujjwal bhawishya lyaos. ** Dhantrayodashiko sabaima shubhkamana **

यस धनत्रयोदशीले तपाईको जीवनमा नयाँ आशा र उज्ज्वल भविष्य ल्याओस्। ** धनत्रयोदशीको सबैमा शुभकामना **

8. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

If the lamp is lit, then your light will shine Jahan Ho, complete your home It is a wish, blessings of Maa Lakshmi, auspicious benefits and success in life. !! Happy Dhanteras!!

Nepali Translation

Diyo balyo bhane timro ujjyalo chamkinch jahan ho, aapno ghar pura garnuhos mata Lakshmiko ashirwaad, shubh labh ra, jeevanma safalatako kamna cha. || Dhanterasko Shubhkamna ||

दियो बाल्यो भने तिम्रो उज्यालो चम्किन्छ जहाँ हो, आफ्नो घर पूरा गर्नुहोस् माता लक्ष्मीको आशीर्वाद, शुभ लाभ र जीवनमा सफलताको कामना छ। !! धनतेरसको शुभकामना !!

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

9. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

English Meaning

May the blessings of Maa Lakshmi remain on you throughout the year. And may your Dhantrayodishi be fruitful, and get desired results. ** Happy Dhanteras **

Nepali Translation

Mata Lakshmiko ashirwaad warshbhar rahos bhanne kamana gardachon. ra tapaiko Dhantrayodashi faldaayi rahos, ra ikshit pariram prapt hos. ** Shubh Dhanteras **

माता लक्ष्मीको आशीर्वाद वर्षभर रहोस् भन्ने कामना गर्दछौं। र तपाईंको धनत्रयोदिशी फलदायी रहोस्, र इच्छित परिणाम प्राप्त होस्। **शुभ धनतेरस**

10. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

May this year's Dhanteras bring prosperity, health, happiness and peace in your life with the grace of Lord Dhanwantari.

Nepali Translation

Bhagwaan Dhanwantariko kripale yah warshko Dhateras tapaiko jeevanma ahwarya, swasthya, sukh ra shanti lyaos, bhanne kamana gardschon.

भगवान धन्वंतरीको कृपाले यस वर्षको धनतेरसले तपाईको जीवनमा ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, सुख र शान्ति ल्याओस् भन्ने कामना गर्दछौं।

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

11. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

English Meaning

Wishing you a gather of endowments, extraordinary prosperity and awesome events. Perky dhanteras Day!

Nepali Message

Tapalai sampatti, asadharan smariddhi ra adbhut ghatanahruko jamghatko kamana gardchu. | Shubh Dhanteras Diwas |

तपाईलाई सम्पति, असाधारण समृद्धि र अद्भुत घटनाहरूको जमघटको कामना गर्दछु। शुभ धनतेरस दिवस!

12. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

English Meaning

On the auspicious occasion of Dhanteras, may dear Goddess Lakshmi and wealth Kubera Maharaj bless our lives with good health, wealth and good fortune.

Nepali Translation

Dhanterasko shubh awasarma priya devi Lakshmi ra Kuber Maharajle haamro jeevanma suswastyha, dhan ra saubhagyako ashirwaad dinuhos.

धनतेरसको शुभ अवसरमा प्रिय देवी लक्ष्मी र धन कुबेर महाराजले हाम्रो जीवनमा सुस्वास्थ्य, धन र सौभाग्यको आशीर्वाद दिनुहोस्।

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

13. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language

English Meaning

May divine blessings of goddess Lakshmi bestow on you bountiful fortune.

Nepali Translation

Devi Lakshmiko Kripale Tapailai prashast bhagya pradan garun.

देवी लक्ष्मीको कृपाले तपाईलाई प्रशस्त भाग्य प्रदान गरून् |

14. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message Meaning

Lakshmi came to your door, bringing happiness, prosperity and peace to your home. Happy Dhantrayodashi

English Translation

Lakshmi tapaiko gharma sukh, shanti, ityaadi tapaiko dhokama. - Dhantrayodashiko shubhkaamna.

लक्ष्मी तपाईको घरमा सुख, समृद्धि र शान्ति ल्याई तपाईको ढोकामा आउनुभयो। धनत्रयोदशीको शुभकामना

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

15. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

English Meaning

May the Lord hear your pleas and support you with eternal happiness. Bright Dhanteras!

Message in Nepali

Prabhule Tapainco vinti sunnhos ra tapailayin anant khushi sang samarthan garnuhos. | Ujjawalo Dhanteras |

प्रभुले तपाइँको बिन्ती सुन्नुहोस र तपाइँलाई अनन्त खुशी संग समर्थन गर्नुहोस्। उज्यालो धनतेरस!

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali Language -Tihar Festival

16. Dhantrayodashi (Dhanteras) Wishes in Nepali

Message meaning

May Goddess Lakshmi and Lord Dhanwantari bless you with wealth and health.

Nepali Translation

Mata Lakshmi ra bhagwan Dhanwantarile tapalai dhan ra swasthyako ashirwaad diwoon.

माता लक्ष्मी र भगवान धन्वंतरीले तपाईलाई धन र स्वास्थ्यको आशीर्वाद दिउन।

This content is accurate and true to the best of the author’s knowledge and is not meant to substitute for formal and individualized advice from a qualified professional.

© 2022 Arai

Related Articles